Melhus Venstre på fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag Venstre

Melhus Venstre deltok i fylkeslagets årsmøte 10. og 11. februar. Dette var et rekordstort fylkesårsmøte og hadde fokus på veien videre mot valget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jan Frode Hatlen og Kjersti Dalen Stæhli deltok i helgen på årsmøte i Sør-Trøndelag Venstre. Årsmøtet ble innledet fredag med en inspirerende tale av Trine Skei Grande om det gode kommunevalget og veien videre mot 2013. Deretter ble det holdt generell politisk debatt. Kvelden ble avsluttet med en hyggelig middag.

Lørdag ble det valgt politiske uttalelser og resolusjoner fra årsmøtet. Temaer var blant annet begrensning av valgkampstøtte, lyntog og en helhetlig plan for fjordområdene. 
Deretter ble Venstres helsepolitikk debattert. Denne delen ble innledet på en flott måte av Geir Lium fra Klæbu Venstre som snakket om en bedre helsepolitikk for den enkelte.

Årsmøtet fikk så presentert programarbeidet for Stortingsvalget 2013 av konstitutert leder for programkomiteen Guri Melby. Informasjon om programarbeidet finnes på www.venstre.no/program2013

Årsmøtet ble avsluttet med de ordinære årsmøtesakene, der Melhus Venstre endte opp med to varaposisjoner.

•Jan Frode Hatlen ble valgt til vararepresentant i styret for Sør-Trøndelag Venstre.
•Kjersti Dalen Stæhli ble valgt til vararepresentant for delegatene til landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**