Klare til årsmøtet i Akershus Venstre

Lørdag går årsmøtet i Akershus Venstre av stabelen. Nes Venstre deltar med fem delegater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På Nes Venstres årsmøte i januar ble Øystein Smidt, Åse Birgitte Skjærli, Sesselja Bigseth, Tom Fidje og Alan Nicholson valgt til delegater på årsmøtet i fylkeslaget. Alan Nicholson har meldt forfall, og Stig Løkke-Sørensen vil stille som vara.

Valgkomiteen har innstilt Sesselja til gjenvalg som vara til fylkesstyret samt som delegat til landsmøtet i april. I tillegg er Åse Birgitte innstilt til fullmaktskomiteen for årsmøtet og Sesselja til redaksjonskomiteen.

Det er kommet inn ni forslag til politiske uttalelser. Av disse har Sesselja, som leder av arbeidsgruppen om demokrati og rettsstat, vært med og forfatte to forslag til uttalelser. Dette gjelder uttalelsene Et foregangsfylke for individets frihet og En sterkere rettsstat, et sterkere demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**