La Bygdøy Allé leve – og blomstre!

Bygdøy Allé er for tiden et trist syn! Frogner Venstres leder Anne-Lise Bergenheim har derfor engasjert seg i kampen for å bevare Bygdøy Allé som den grønne og frodige paradegaten den engang var kjent som!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det har ikke vært mulig å forhindre at denne engang så flotte boulevarden har blitt forvandlet til en pregløs forurenset gjennomkjøringsgate med massiv bil- og busstrafikk. Veisaltingen har i tillegg tatt liv av mange kastanjetrær, så de trestubbene som griner mot oss er et resultat av at 42 trær måtte felles.

Våren 2012 blir derfor uten blomstrende kastanjetrær i store deler av alleèn.

Gladmeldingen nå er at arbeidet med den varslede tiltaksplanen er igangsatt. Planens hovedpunkter er disse:

1.Strakstiltak for vintersesongen
Brøyting av fortauene skal skje uten salting.Det skal benyttes alternative strømidler og legges kompost rundt trærne slik at tilsig av salter til jorda kan hindres.

2.Ivaretakelse av trærne
Det skal utarbeides en detaljert plan for gatetverrsnittet, basert på overordnet arealbruk der trærne sikres mer areal og samtidig får større avstand til kjørefeltene.

3.Begrense gjennomgangstrafikken
Trafikken skal legges om og det skal derfor utarbeides alternative forslag for fjerning av kollektivfeltet som skal erstattes av sykkelfelt og muligheter for vareleveringer til butikkene. Dette innebærer omlegging av busstrafikken til andre gater og iverksetting av fartsbegrensinger.

Revitalisering av Bygdøy Allé er en hjertesak for Frogner Venstre! Anne-Lise Bergenheom vil følge opp denne saken særskilt i forhold til egen bystyregruppe og byråd.
Målet er at Bygdøy Allé skal gjenoppstå som en av Oslos mest markante boulevarder!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**