Politikergodtgjøring og frivilligheten

Venstre var med i flertallskonstellasjonen som vedtok å redusere honoraret til politikerne for å gi til frivilligheten. Det skriver Øystein Smidt i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Følgende leserinnlegg er sendt inn til Raumnes:

Bjørn Heiberg takker i sitt leserinnlegg i Raumnes 16. februar politikerne i Nes for at de avsto sine honorarer med ca kr 400 000 for 2012. Han legger så til at det hadde vært fint om disse pengene hadde vært øremerket frivilligheten i stedet for, som han antyder, at pengene dekker rådmannens lønnspålegg.

Nå er det jo faktisk slik at endringsforslaget ved budsjettbehandlingen i desember fra flertallkonstellasjonen, økte bevilgningen til

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

frivilligheten med akkurat kr 400 000. Dette er altså nå innarbeidet i det vedtatte budsjettet for 2012 og ytterligere med kr 400 000 i økonomiplanperioden. Dette kommer i tillegg til vedtatt finansieringstilskudd av anleggskostnader til Raumnes & Årnes IL og Hvam IL. Flertallskonstellasjonen besto som kjent denne gangen av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Nes Venstre
Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**