Knutepunkt på Skogn

Venstre foreslo i fylkestinget denne uken at Skogn skal utredes som logistikknutepunkt i Midt-Norge. -Dette vil legge til rette for en miljøvennlig logistikkløsning for Trøndelag i Nord-Trøndelag plassert på Skogn. Dette åpner muligheter for fylket i tilknytning til vei, jernbane og sjø, sier Line Abel som var Venstres forslagsstiller i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Skogn er allerede i dag et logistikknutepunkt og har en av de største havnene ved Trondheimsfjorden. Da er det naturlig at Nord-Trøndelag samler seg om å utrede Skogn, – nå når jernbaneverket har sagt nei til Hellstranda. Da er det naturlig at Nord-Trøndelag ser på andre alternativer. Dette dreier seg om flere hundre, kanskje 1000 nye arbeidsplasser.

-Det vil gi nye arbeidsplasser på Innherred og gi aksen Steinkjer – Trondheim en helt ny attraktivitet og åpne for utvikling og næring i hele Nord-trøndelag. Firefelts vei Trondheim – Steinkjer er under planlegging, det samme er opprusting av Trønderbanen. Dette er en vinn – vinn situasjon for alle parter, sier Abel.

Forslaget bygger på en politisk uttalelse fra fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**