Temamøte om Human Ruspolitikk

Trondheim Venstre inviterer alle medlemmer og andre interesserte til et temamøte om humanruspolitikk. Vi har vært heldige og fått tak i Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk som innleder for dette spennende og viktige emnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I dag dør det flere i Norge fra overdoser enn det dør i trafikken. Dødsfallene og samfunnsproblemene fra narkotika er sterkt økende på tross av at det er forbudt og på tross av politiets lange kamp mot narkotikasmugling og narkotikabruk.

Samtidig er det noen land rundt om i verden som prøver ut andre måter å håndtere disse utfordringene på, med hovedsaklig oppløftende resultater. Arild Knutsen har god kunnskap om disse emnene og kjenner i tilegg nrkotikamiljøene i Norge svært godt.

Vi i Trondheim Venstre håper at dette temamøtet vil være lærerikt og føre til en god og sunn debatt om hva vi bør gjøre på dette viktige området. Det har længe vært et tema som har vært vanskelig å ta opp med mange tabuer, men de stadig økende problemene gjør det stadig mer kritisk å vurdere nye tanker og alternativer.

Møtet er åpent for alle interesserte!

Dato: 7. Mars
Møtested: Storsalen, Rådhuset
Møtetid: 18:00 – 21:00

Facebook-event: http://www.facebook.com/events/169836106461411/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**