Politisk Nestleder i Buskerud Venstre fra Modum

Under årsmøtet i Buskerud Venstre 19. februar ble Erik Hørluck Berg fra Modum valgt til politisk nestleder i Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Erik Hørluck Berg var fram til årsmøtet organisatorisk nestleder, men bekler vervet som politisk nestleder etter valget som ble gjennomført 19. februar. Årsmøtet i Buskerud Venstre var på Kongsberg 18. og 19. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**