Ros for velvilje og godt arbeid

Da fylkestinget forrige uke behandlet høringsutkastet for strategiplan for Vestfoldmuseene IKS ga Aina Dahl de forskjellige avdelingene ros for sin velvilje og gode arbeid for å få på plass en ny felles organisasjon. – Det skal mye positivitet til for å riste sammen forskjellige kulturer, kommenterte hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Aina Dahl

Aina Dahl

Aina Dahl kommenterte også fylkesrådmannens saksutredning: -Personlig synes jeg fylkesrådmannen er vel kritisk i sin vurdering, og noen av disse meningene til forbedring stusser jeg litt på, sa hun bl.a. i sitt innlegg.
Hele hennes innlegg kan leses nedenfor:

Da man begynte prosessen med å samle Vestfolds musèer til en organisasjon var det nok noen opprørte medarbeidere rundt på de lokale museene.

Men tross en litt trang fødsel ser nå det som det var en riktig vei å gå.
Og de forskjellige avdelingene skal ha ros for sin velvilje og godt arbeid.
Det skal mye positivitet til for å riste sammen forskjellige kulturer.

Vi behandler i dag høringsutkastet til museets første, felles strategi som en organisasjon (1. juli 2009).

Og vi skal nå som medeiere skal gi en høringsuttalelse. Vi er også største eier.
Det er presisert at dette er en overordnet strategi for de 9 avdelingene av Vestfoldmuseene.

De forskjellige museer eller avdelinger utarbeider selv mer konkrete mål og aktiviteter i de enkelte avdelingers årlige handlingsplaner.

Vi ser at fylkesrådmannen i saken har en del å bemerke til planutkastet.
Rådmannen mener språket er ord- og begrepstungt og dels uklart, og synes dette må forbedres. Og han mener planen er for lang.

Samtidig følger halvannen side med mangler.

Logo Vestfoldmuseene

Foto: Vestfoldmuseene IKS

Personlig synes jeg fylkesrådmannen er vel kritisk i sin vurdering, og noen av disse meningene til forbedring stusser jeg litt på.

For eksempel forslaget om at Munchs hus burde legges under Haugar kunstmuseum. Munchs hus er et kulturminne, og Haugar kunstmuseum er et galleri.

Det aller meste av det vi driver med kan forbedres, og forslag til positive forbedringer skal man ta med seg. Men vi må aldri framelske kritikk.

Fylkesrådmannens bemerkninger følger saken, og Vestfoldmusèene står fritt i å etterkomme dem.

Så Venstre vil stemme for innstillingen.

Personlig synes jeg denne planen er kort, grei og oversiktelig, og verken ord eller begrepstung.

Men så er heller ikke norsk mitt morsmål, avsluttet Aina Dahl sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**