Styrk barn- og familieenheten

Enhetsleder for Barn- og familie, Marit Aksnes, sier i Levangeravisa 16. februar at enheten snur alle steiner for å finne en løsning på den lange ventetiden i PPT. Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som i forslaget til årsbudsjett for 2012 foreslo å redusere bevilgningene til Barn- og familieenheten i kommunen, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innlegg av karl M: Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Dette er kutt som Arbeiderpartiets Robert Svarva og Senterpartiets Alf Magnar Reberg senere har frontet i avisa.

Venstre vil satse på barn og unge, og kunne derfor ikke støtte Arbeiderpartiets kuttforslag når vi behandlet budsjettet for 2012. Venstre foreslo derfor å reversere kuttene innen barn og familieenheten. Venstre ville styrke PPT og det forebyggende barnevernsarbeidet for å forhindre sosial eksklusjon og nød, og derfor må barn- og familieenheten få tilstrekkelig med ressurser til å løse oppgavene sine.

Venstre vil styrke barn- og familieenheten slik at alle barn som lever under vanskelige oppvekstvilkår blir oppdaget og hjulpet. Dette for å sikre alle barn en best mulig oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**