Møteplan for interne komiteer

Her finner du oversikten over møteplanen for alle interne komiteer/grupper i Trondheim Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Alle gruppene møtes på “låven” i Vår Fruesgt. 4, 1 etg. kl.18.00 (Med mindre annet er avtalt)

Finans og næring (Interngruppe)

11/1, 1/2, 14/3, 11/4, 9/5, 30/5 (Ferie i juni og juli) 15/8, 12/9, 3/10, 31/10, 21/11
* Kontaktperson er Ina Roll Spinnangr

Helse og Velferd (Interngruppe)

10/1, 31/1, 13/3, 10/4, 8/5, 29/5, (ferie juni og juli) 14/8, 11/9, 2/10, 20/10
* Kontaktperson er Bente Kjøsnes

Oppvekstgruppen sin møteoversikt (Starter etter Helse og Velferd, kl.19.30)

* Møteplan for Byutvikling kommer
* kontaktperson er Trond Åm

* Møteplan Natur og Miljø kommer
* Kontaktperson er Erik Brenna

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**