Høydepunkter fra fylkesårsmøtet

Litt forsinket, men her er noen av høydepunktene fra årsmøtet i Akershus Venstre – tweet for tweet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sesselja tvitret under årsmøtet. Tvitring er en form for mikroblogging som gir en mulighet til å dele korte meldinger underveis.

Her er tweetene samlet, i litt redigert form:
Nordbakken ønsker velkommen til Akershus Venstre årsmøte. Nå: kulturelt innslag ved Kristian Granmo på klassisk gitar.

Nå er Abid Raja på talerstolen på årsmøtet. Snakker om behovet for å ta bedre grep om politiske områder som justis, innvandring, barnevern.

– Det er ikke nok bare å jobbe med å øke kompetansen om barnevernet. Vi trenger konkrete tiltak også, sier Abid Raja.

Åse Birgitte Skjærli fra Nes Venstre støtter redaksjonskomiteens innstilling og slår et ekstra slag for sykkeluttalelsen.

– Samhandlingsreformen har handler nå om flytting av penger & personer,ikke det den skulle handle om, dvs forebygging, sier Per A. Thorbjørnsen.

– Psykiatrien utsettes for stadige nedskjæringer, dette går hardt ut over pasientene, sies det fra talerstolen på årsmøtet i Akershus Venstre.

Samarbeidet med H, KrF og FrP i fylket er v/ bra for Venstre. Vi får gjennomslag for mye bra Venstrepolitikk med de 3 stemmene vi har, sier Solveig Schytz i forbindelse med fylkesgruppens årsmelding.

Årsmøtet vedtok tre politiske uttalelser: To av dem var Bedre og bredere på sykkel og Panting uten grenser.

Tredje uttalelse vedtatt på årsmøtet er En sterkere rettsstat, et sterkere demokrati som Sesselja Bigseth var med og utforme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**