Søndre Land Venstre vil gjøre boligbygging i grendene mer attraktivt

Venstre fikk gjennomslag i formannskapet for at at Søndre Land skal søke å delta i den treårige satsingen “Boligetablering i distriktene 2012”. -Det er viktig at det blir attraktivt å etablere bolig i grendene våre, sier Venstres Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

husbanken1

Foto: www.husbanken.no

Søndre Land Venstre tar til orde for å stimulere til økt boligbygging i grendene gjennom et målrettet arbeid for å bli en mer attraktiv bokommune. En deltakelse i satsingen på boligetablering i distriktene er et tiltak som vil gi kommune en mulighet til å legge bedre tilrette for nybygging. Vestsida, Landåsbygda og andre grender i kommunen trenger boligetablering for å beholde og øke bosettingen. Kommunen vil også kunne utvikle en boligpolitisk handlingsplan for framtiden som legger tilrette for en langsiktig satsing på dette området.

Gjennom programmet vil kommunen kunne tilby boligetablerere tilskudd til ny bolig i størrelsesorden 600.000 kr. Tilskuddsordning omfatter, for eksempel, oppføring, kjøp og utbedring av private boliger, eller for utleie til personer som ønsker å etablere seg i kommunen.

Det er en kjensgjerning at det er en økonomisk risiko å bygge ny bolig i mange distrikter. Bruk av et konkret tilskudd skal bidra til et økt tilbud av ulike typer boliger, og redusere risikoen for den enkelte husstands boliginvestering i distriktskommuner med mangel på boliger og/eller usikre og stagnerende boligmarked.

Grunnlaget for utviklingen av attraktive lokalsamfunn innbefatter at nyetablerere på boligmarkedet finner det attraktivt å bosette seg her hos oss. -Skal vi få til økt tilflytting til Søndre Land må vi ha et større utbud av attraktive boliger. Slik kan vi bli gjenkjent som en attraktiv bokommune og tiltrekke oss framtidig arbeidskraft og skape vekst i kommunen, sier Hans I. Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**