Medlems- og styremøte Frogner Venstre mandag 27.2.12

Det blir et annerledes styre- og medlemsmøte i Frogner Venstre kommende mandag! Istedenfor vanlig styremøte, går styret på åpningen av utstillingen om Filipstad som varer til kl. 20:00. Det blir plass til et lite styremøte kl. 16.30.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


UTSTILLING OM FILIPSTAD.

Mandag 27 februar kl 17.00 åpner byplansjef Ellen de Vibe utstillingen av alternativene i forbindelse med områdereguleringen for Filipstad.

Etter åpningen følger en orientering om planene fra PBE og HAV/ROM.
Det åpnes for dialog vedrørende forslagene og møtet er berammet avsluttet kl 20.00.
Styret i Frogner Venstre bør rett og slett vært der!

Vi satser på å møtes kl. 16:30 – Anne-Lise jobber med å finne et ledig rom/en krok hvor vi kan samles og snakke sammen – ha styremøte – og jobbe med sakene våre i samsvar med strategisk plan som kan ajourføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**