Venstre fikk gjennomslag for å åpne kommunale foretak for bystyre

Med stort flertal vedtok bystyret Venstres forslag om at de folkevalgte skal få samme innsyn i kommunale foretak som i den vanlige kommunale virksomheten. Bare fire fra FrPs gruppe stemte mot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Med utgangspunkt i sterk uenighet i formannskapet mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om bystyret skal få se virksomhetsplaner også for kommunale foretak eller ikke, stilte Venstre følgende forslag:

“Bystyret vil ha samme innsyn og samme prinsipp om mer-offentlighet for kommunale foretak som Arendal havn KF og Arendal Eiendom KF som for de kommunale enhetene.
Bystyret ber derfor om at det legges til rette for at bystyret får virksomhetsplaner og strategiplaner for kommunale foretak til behandling.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**