– Venstre vil finne penger til Arendal bibliotek

– Venstre vil reise forslag i formannskapet om å bruke noen av de frie midlene i budsjettet til å styrke biblioteket, sa gruppeleder Pål Koren Pedersen i behandlinga av virksomhetsplanene i bystyret i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Virksomhetsplanene for 2012 gir et bilde av en aktiv positiv kommune med gode enheter som får mye ut av lite.

Mitt anliggende her er kulturenheten og deres virksomhetsplaner, som virkelig viser at kvalitet, faglighet og kreativitet står i fokus. Virksomhetsplanene viser her hvor godt våre ansatte jobber.

Men – det er begrenset hvor mye vi kan få ut av få ressurser. Biblioteket ser nå ut til å lide under nettopp dette. Dette stod klart for Venstre under budsjettarbeidet, hvor vi foreslo, med inndekning, en merbevilgning til bibliotekets budsjett på kr. 400.000.

Pål Koren Pedersen

Pål Koren Pedersen
Foto: Jan Kløvstad

Bibliotekets form og rolle er som det meste annet i samfunnet, i stor og kontinuerlig endring. Venstre ser positivt på bibliotekets søken mot nye løsninger, knyttet opp mot webportal. Dette gir nye muligheter og nye brukergrupper. Publikum som ikke fysisk kan oppsøke biblioteket på en enkel måte, med dette får en ny og god tilgjengelighet, som også er døgnåpen.

Likefullt er det et faktum at biblioteket har noen kvaliteter som sikrer at bruke som ikke mestrer fullt ut dagens nye teknologiske muligheter, også en unik tilgang til informjon gjennom bibliotekets mer konvensjonelle funksjoner.

Videre er det ingen tvil om at biblioteket utgjør en viktig tilleggsfunksjon som betydelig sosialt samlingspunkt for mange grupper som ellers ikke har mange naturlige samlingsarenaer.

Venstre ser derfor med bekymring på nedbyggingen av åpningstidene ved biblioteket. Venstre vil derfor i formannskapet fremme forslag om å bruke noen av de frie midlene som står til formannskapets disposisjon, til å sikre en bedre åpningstid enn det som nå vil bli en realitet. Samtidig vil vi be om løpende orientering om det omstillingsarbeidet som biblioteket står i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**