Vil ha fylkeskommunal grunderpakke

Det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter egen bedrift. Venstre vil derfor ha en egen fylkeskommunal tiltakspakke for grundere i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dette skal blant annet satse på grunderopplæring og videreutvikling av altinn.no, grunderkontakter ved hvert NAV-kontor, ansette egne regnskapsmedarbeidere som yter regnskapstjenester til oppstartsbedrifter med lave timesatser de tre første år, samt lette tilgangen til rådgiving for unge nyskapere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**