Årsmøte 2011

Balestrand Venstre sitt årsmøte vart tradisjonen tru halde på Midtnes Hotell 16. januar 2012. Ny leiar vart Kari Tordis Aarskog. Referat frå årsmøtet finn du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøte 16.01.2012
Desse møtte:
Jon Asbjørn Målsnes, Emma Bale, Odd Aarskog, Marta Kvikne, Hanna Menes, Ken Heine Bakke, Råmund Nyhammer, Kari Tordis Aarskog, Kari Bolstad

1. Ingen merknad til innkallinga
2. Merknad til saklista — sak 8 går ut pga sjukdom
3. Råmund veljast som møteleiar
4. Kari veljast som skrivar
5. Hanna og Ken Heine skriv under på møteprotokollen
6. Kari les årsmeldinga. Nokre setningar skal leggjast til før den skal sendast på e-post til medlemane. Godkjent.
7. Jon Asbjørn gjennomgår rekneskap. Resultat er -8082,65 kr pga valkampen. Rekneskap er revidert og godkjent.
8. Politisk rekneskap utgår pga sjukdom
9. Val:
Styret har framlegg på Britt Grimelid og Råmund Nyhammer som valnemd. Desse vert valde.

Leiar: Kari Tordis Aarskog. Velges for 2 år
Styremedlem: Ken Heine Bakke. Velges for 2 år
Nestleiar: Kari Bolstad — for 1 år. Nb — styret skal konstituera seg sjølv på første møte.

Vara til styret: Marta Kvikne, Britt Grimelid, Jarle Geithus, Erna Gjerde, Ragnar Aaland.

Revisor: Lars Sjøthun og Arild Hellenes

10. Kontingent 2013: vedtas uforandret. 310 kr til sammen.
11. Utsendingar til fylkesårsmøte: 3 stk kan reise.
Kari Tordis — ok
Britt — ok
Kari — ok

Jon Asbjørn 1. Vara
Erna 2. Vara

12. Ingen innkomne saker

Råmund takkar for seg som leiar.

Underskrivarar av møteboka:
Ken Heine Bakke Hanna Menes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**