Folkevalde for Balestrand Venstre 2011-2015

Her finn du eit oversyn over våre representantar i kommunestyre, utval osv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Råmund Nyhammer
•Medlem av formannskapet / Administrasjonsutval / Klagenemnd og Valnmend
•Medlem av kommunestyre
•Gruppeleiar i kommunestyre

Kari Bolstad
•Medlem av kommunestyre
•Medlem av Utval for oppvekst og omsorg
•Varamedlem til formannskapet / Administrasjonsutval / Klagenemnd og Valnmend

Hanna Menes
•1. vara til kommunestyre
•Medlem i Utval for plan og utvikling

Ken Heine Bakke
•2. vara til kommunestyre
•1. vara til Utval for plan og utvikling

Britt Grimelid
•3. vara til kommunestyre
•2. vara til Utval for plan og utvikling
•Vara til representantskapen til Sogn og Fjordane Revisjon IKS 2011 – 2015

Erna Gjerde
•4. vara til kommunestyre
•1. vara til Utval for oppvekst og omsorg

Jarle Geithus
•5. vara til kommunestyre
•2. vara til Utval for oppvekst og omsorg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**