Kommentar: Kunnskapsløst og fordomsfullt av Høyre

– Effekten av LAR er godt dokumentert. Behandlingen redder liv i form av redusert antall overdoser og komplikasjoner knyttet til sprøytebruk av illegale rusmidler, skriver Venstres Kjartan Alexander Lunde, i en kommentar i RA i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kjartan Alexander Lunde, Stavanger, Rogaland

Foto: Mari Halvorsen

Det har alltid har vært vanskelig å foreslå alternativer og nye behandlingsmetoder for rusavhengige i Norge. Derfor var det dessverre ikke overraskende da Stavanger Høyre sin fremste helsepolitiker, Kåre Reiten, for ti dager siden kom med stigmatiserende og feilaktige anklager mot Legemiddelassistert rehabilitering, LAR.

Høyre har, i godt selskap med de fleste norske partier, stått i fremste rekke for å hindre nye tiltak til landets rusavhengige. De har vært imot utdeling av rene sprøyter, bygging av sprøyterom og helsetiltak til de mest nedkjørte rusavhengige. Og nå tar de til orde for begrensning i LAR-ordningen, mens det i realiteten er behov for en utvidelse av ordningen.

De siste 10 årene har mer enn 2000 mennesker dødd av heroinoverdoser i Norge. Vi er på europatoppen i overdosedødsfall. Venstre vil kjempe for et bedre og utvidet behandlingstilbud, og ikke begrense mulighetene.

Heroin, rus, sprøyte, narkotika

Foto: sxc.hu

I mer enn 30 år har Norge ført samme politikk i forhold til de narkotikaavhengige, uten at det har blitt noen forbedring. I Norge og i Stavanger er det dessverre blitt slik at mange går til grunne med dagens konservative narkotikapolitikk. Dagens politikk baserer seg på forbud og lite på behandlingstilbud. Årlig dør det like mange av narkotikarelaterte årsaker i Norge, som i trafikken.

Effekten av LAR er godt dokumentert. Behandlingen redder liv i form av redusert antall overdoser og komplikasjoner knyttet til sprøytebruk av illegale rusmidler, og i tillegg reduseres bruken av heroin og kriminell aktivitet betraktelig. LAR er ikke noe perfekt behandlingsopplegg, men alternativene er få.

Methadone, metadon

Foto: Fred Shakeshaft

Høyres forslag med å innskrenke LAR vil være ødeleggende for narkomane som er på bedringens vei. Dette går i motsatt retning av hva vi trenger. Venstre ønsker heller en oppmykning av regelverket. I tillegg er det avgjørende å ha et tverrfaglig tilbud, da mange av de tunge rusmisbrukerne i tillegg til rusproblemene har psykiske lidelser. Videre vil Venstre åpne for å ta i bruk andre, nye behandlingsmetoder.

I sine uttalelser er Høyre kritiske til sidemisbruket til enkelte av pasientene i LAR. En rapport fra Helsedirektoratet i 2010 sier at det ikke finnes forskning som viser at avrusning er nødvendig før et behandlingsopplegg igangsettes. Uttalelsene om «snillisme» er helt uten faglig begrunnelse som Reiten feilaktig prøver å gi inntrykk av i RA sin artikkel. Forskning viser derimot at ufrivillig utelukkelse fra LAR øker faren for overdosedødsfall.

Narkotikaavhengige trenger hjelp og behandling, ikke straff. Venstre mener tiden er inne for å se på flere løsninger og nye tilnærminger til narkotika.

Venstre ble våren 2011 det første partiet som foreslo at Norge burde bytte ut dagens strafferegime med en modell etter mønster fra Portugal der behandling av narkotikaavhengige prioriteres framfor straffeforfølgelse.

I Portugal blir narkotiske stoffer som oppdages konfiskert av politiet, men brukerne kan pålegges å møte opp til et intervju for å avgjøre behov for behandling og oppfølging. Etter at lovgivningen i Portugal ble endret har narkotikabruk blant ungdom gått ned og man har sett en kraftig økning i antall rusavhengige som er i kontakt med helsevesenet.

Vi trenger også langt flere behandlingsplasser i Norge. De siste årene har regjeringen kuttet i antall plasser, og tusenvis står derfor i kø for å få behandling. Det er tvingende nødvendig med strakstiltak. Det bør snarest opprettes et tilstrekkelig akuttilbud og innføres garanti på behandlingsplass innen 24 timer etter akuttavrusning, slik som i Stockholm. Dette er en viktig sak for Venstre, og er et tiltak som Høyre, KrF og Frp stemte for da Venstre foreslo det i Stortinget sist. Regjeringen har dessverre blokkert disse behandlingsplassene.

Venstre foreslo i 2007 å innføre en prøveordning med heroin på resept inn i LAR. Heroinassistert behandling er ikke løsningen for alle som sliter med rusavhengighet i dag. Men dagens situasjon trenger et mangfold av løsninger og behandlinger.

Lovlig framstilt heroin gitt av helsepersonell gir forutsigbare virkninger og forhindrer overdoser og dødsfall. Daglige besøk hos helsevesenet gir tettere oppfølging og bedre generell helse. Samtidig slipper brukerne å tigge, stjele eller prostituere seg. De får mer frihet i hverdagen og økt kontroll over livene sine. Slik kan de lettere bekjempe avhengigheten. Motivasjon og medvirkning fra pasientene er avgjørende på veien til et rusfritt liv.

Thorvald Stoltenbergs utvalg foreslo for en tid tilbake at det var grunnlag for å innføre et prøveprosjekt for de aller tyngste heroinmisbrukere. Hans utvalg foreslo at de kunne få lovlig framstilt heroin og ivaretakelse i kommunale botilbud. Det ville gitt misbrukerne en ny mulighet. Det ville gitt dem bedret livskvalitet, men da saken ble behandlet i Stavanger kommune i fjor sa Høyre nei.

I dag er det for få behandlingssteder, for lang ventetid, og for dårlig rehabilitering. Det er trist at Høyres leder av levekårsutvalget ikke tar ikke de politiske utfordringene i narkotikapolitikken. Det eneste som kommer er et synsete synspunkt på LAR-ordningen. Det er skuffende.

Tidligere har Kristoffer Joner og Erik Thorstvedt medvirket til opprettelsen av nettstedet heroin.no. De har begge tatt til orde for en mer verdig og mindre moraliserende narkotikapolitikk. Jeg har besøkt siden flere ganger. Kanskje Høyre burde ta en titt på den?

Les kommentaren i RA

Se video med Odd Børretzen fra heroin.no under:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**