Temamøte om energi- og klimaplan

Venstre holder temamøte om forslaget til lokal energi- og klimaplan for Haugesund mandag 12. mars kl 1800-1930 i Venstres lokaler i Strandgata 41.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Haugesund kommune sin energi- og klimaplan handler om energiplanlegging gjennom energieffektivisering, reduserte utslipp av klimagasser og innfasing av ny fornybar energi. Den handler også om hvordan kommunen skal tilpasse seg de klimaendringene som tross alt vil komme.

Benytt denne anledningen til å si din mening og/eller høre andres mening om planforslaget. Venstre sine bystyrerepresentanter vil ta med seg innspillene fra dette temamøtet ved bystyrets behandling av planen, som finner sted den 14. mars.

Møtet er for medlemmer i Venstre, men vi ønsker også de som vurderer å bli medlem velkommen. Del gjerne denne saken med de du tror kan ha interesse av det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**