Hard kritikk fra Venstre

De politiske utgiftene i Våler øker mer enn forutsatt i budsjettbehandlingen, og manglende vilje til å evaluere endringene får Venstre til å reagere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre publiserte følgende leserbrev i Østlendingen 1. mars, etter kommunestyremøtet tidligere i uken:

Økningen i de politiske utgiftene fortsetter å øke i Våler
Utvidelsen av de politiske utvalgene og ansettelse av varaordfører innebærer ennå større utgifter enn det som ble avsatt i budsjettet.

Dette framkom i kommunestyremøtet mandag 27. februar, hvor pensjonsordningen til varaordføreren som i år har fått en 40 % stilling ble behandlet. I tillegg skal varaordføreren få møtegodtgjørelser.

Venstre har hele tiden vært klar på at denne utgiftsposten må brukes til å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne i Våler. Det kan ikke være riktig å redusere på helsesektoren samtidig som de politiske utgiftene økes!

Dersom det er riktig at varaordføreren skal styrke næringsutviklingen i Våler, ville det være bedre bruk av pengene å ansette en faglig kompetent næringssjef slik som Venstre foreslo i sitt alternative budsjett.

Ordføreren nekter å evaluere
Det er vanskelig å forstå hvilke årsaker som egentlig ligger til grunn for økningen i de politiske utgiftene i Våler. Argumentasjonen til nå henger ikke på greip.

Det blir heller ikke lettere når ordføreren på kommunestyremøtet nektet å behandle et konstruktivt forslag fra Venstre om at ordningen med ansatt varaordfører i det minste må evalueres. Dette er en politisk maktarroganse som Våler er for liten til å ha.

Venstre ønsker å være en positiv drivkraft i Våler og se nye muligheter. Vi vil imidlertid også være en tydelig varsler når ting ikke er som de bør være, slik som i denne saken.

Ole Frode Mikkelsgård, leder Våler Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**