Sterke meninger om rettsstat og demokrati?

Har du tanker om hvordan den norske rettsstat og demokrati skal være og hva Venstre bør skrive om dette i sitt neste stortingsprogram? Da bør du bli med i politisk verksted på mandag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Akershus Venstre har opprettet en rekke politiske verksteder, deriblant en arbeidsgruppe som skal jobbe med spørsmål rundt rettstat, demokrati og frihet. Gruppa ledes av Sesselja Bigseth, og det er rom for flere deltakere.

Grunnloven, kopi Stortinget

Grunnloven, kopi Stortinget

Hittil har gruppa arbeidet frem forslag til politiske uttalelser til årsmøtet i Akershus Venstre, hvoran den ene ble vedtatt og sendes videre til landsmøtet. Neste oppgave er å utarbeide forslag til ny politikk som skal oversendes programkomiteen som arbeider med Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017. Dette er en flott mulighet til å bli med og påvirke Venstres fremtidige politikk!

Dersom du ønsker å delta, er du velkommen til å ta kontakt med Sesselja eller møte opp på neste arbeidsmøte, førstkommende mandag. Møtet holdes klokken 17-19 på Venstres hus i Oslo.

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Cathrine D. Hagen

Er du interessert i programarbeidet bør du også passe på å få med deg medlemsmøtet dagen etter. Tirsdag kommer nemlig leder av programkomiteen, Guri Melby, for å informere om arbeidet med programmet og prosessen rundt dette. Møtet holdes på Litteraturhuset.

Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**