Boligmangel i Verdal

Verdal Venstres årsmøte er bekymret for boligmangelen i Verdal. Tilgang til byggeklare tomter, omsetning av boliger og boliger til leie, er en forutsetning for ny tilflytting til Verdal. Vi opplever nå at næringslivet går godt, samtidig som det nesten ikke er boliger å oppdrive. Leiemarkedet er sprengt, og få hus er til salgs. I tillegg vet vi at det nesten ikke finnes byggeklare tomter tilgjengelig for de som vil bygge nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er svært viktig å tiltrekke seg nye innbyggere, både de som ønsker å bosette seg permanent og de som er her midlertidig. Venstre mener at kommunen må ta ansvar for å legge til rette for boligbygging både i sentrum og resten av kommunen. Varierte tomter og overkommelige tomtepriser er et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg nye innbyggere og sikre fremtidig vekst.

I dag ser vi at mange jobber i Verdal, men bor i andre kommuner. Utleie av boliger for midlertidig ansatte på Ørin er prekær. Det pågår nå en diskusjon om hvordan dette kan løses på kort og lang sikt. Venstre mener at det må legges til rette for pendlerhotell i utkanten av det som allerede er regulert til industriområde, som erstatning for det området som i dag brukes til brakkerigg.

Kommunen må være aktiv med tilrettelegging og være positive til private som ønsker å tilby alternativer til folk som vil bo i Verdal. Dette er viktig for å øke innbyggertallet. Samtidig må sentrum utvikles videre. Det vil bidra både til å øke boligtilbudet og gi økt bolyst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**