Filipstad i skuddet!

Denne uken er det rigget til en utstilling i bystyresalen i Sommerrogaten som viser ulike alternativer for utvikling av Filipstad. Det er utviklet ulike modeller som viser noe forskjellige scenarier for dette attraktive området. Frogner Venstre har engsjert seg sterkt i å bli hørt og få påvirkningsmulighet i forhold til Filipstadplanene og planene for trafikksysteme i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bakgrunnen for arbeidet med ulike modeller rundt Filipstadutbyggingen er det fakturm at Oslo vil vokse med 180.000 innbyggere i løpet av de neste 20 år. Dette stiller store krav til logistikk, trafikkavvikling, byutvikling og boområder.

Ta ruten innom bystyresalen denne uken – utstillingen varer til kommende mandag 5.3.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**