Referat medlems- og styremøte i Frogner Venstre mandag 27.2.12 kl. 16:30

Styret i Frogner Venstre – med bydelslagets leder Anne-Lise Bergenheim i spissen- benket seg til et kort styremøte i en kron på Waynees Coffee på Solli Plass. Møtet ble kort da styret hadde bestemt å gå sammen på åpningen av Filipstad – utstillingen som ble åpnet av byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen kl. 17:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Frogner Venstre har som mål å oppnå 12 % velgeroppslutning ved valget i 2013! Bydelslaget vil jobbe konkret og målrettet med en rekke saker av lokal betydning.


Viktige aktører er:
• styret i bydelslaget
• BU-gruppen til Venstre
• Venstres bystyregruppe
• Frogner Venstres komitemedlemmer
• aktuelt byråd (fra sak til sak)

Arbeidsform – mindre arbeidsgrupper med definert ansvar og mandag som jobber sammen på hver prioritert sak.

PRIORITERTE SAKER:
• bevare bydelens næringsliv med mange små butikker
• øke innbyggernes innsikt i lokale beslutninger
• beboerparkering for bydelens næringsliv
• svømmehallen på Ruseløkka
• styrke tilsynsutvalgene for bydelens sykehjem
• bedre tilbudet på Helsestasjon for Unge

• Frognerstranda som friluftsområde og trafikken under bakken
• Miljøgata Bygdøy Allé

• Majorstuen politistasjon åpent i helgen og flere politi i gatene

• medlemspleie og kommunikasjonstiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**