600.000 til GranittRock

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har nå lagt frem den endelige fordelingen av driftstilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Oslo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke.

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har nå lagt frem den endelige fordelingen av driftstilskudd til kunst- og kulturtiltak fra Oslo kommune. I fordelingen av tilskuddet til kunst- og kulturtiltak er det satt av 600.000 kroner til GranittRock.

– Jeg er glad for at kommunen kan bidra til det kulturelle mangfoldet i Oslo. Det er det store og brede kulturtilbudet som gjør byen pulserende, til en god by å leve i, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke.

I tillegg vedtok Grorud Bydelsutvalg i budsjettet for 2012, blandt annet etter forslag fra Venstre, å bevilge 150.000 til GranittRock.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**