Interpellasjon fra Melhus Venstre

Melhus Venstre har rettet en interpellasjon til ordføreren om forurensing fra Melhus som renner ut i Klæbu. Saken ble først løftet frem av Klæbu Venstre i Formannskapet i Klæbu og Klæbuposten betegnet i ettertid saken som en forurensingsskandale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Området det er snakk om er Løksbekken og Målsjøen. Klæbu Venstre har vist til uttalelser fra en beboer i området og forskeren Morten Andre Bergan fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som er forsker innen ferskvannsbiologi. Han har bekreftet at det er store biologiske og vannkjemiske problemer i Løksbekken. Han rapporterer at dette skyldes avrenning fra jordbruket på Melhus-siden og et deponi for kyllingslakt på den ene siden av bekken. På en befaring i området i 2009 eller 2010 dokumenterte han "døde kyllinger og slakteriavfall, som ved neste regnskyll går rett i bekken, og det luktet forferdelig i området." Han mener at situasjonen ved Løksbekkens munning til Nidelven kommer som en følge av det han betegner som "en uvettig dumping" av slakteriavfall kombinert med "jevnt sig fra jordbruket" i området, samt sporadiske direkte utslipp i bekken som ingen helt har oversikt over.

En bekymringsverdig faktor er at disse tilstandene har blitt rapportert flere ganger. Beboeren peker videre på at situasjonen ikke har bedret seg, den har snarere blitt verre, skriver Klæbuposten 1. februar. Nå har imidlertid Klæbu kommune sagt at dette har prioritet og de lover å følge opp dette sammen med Melhus.

Melhus Venstre er bekymret for meldingene fra Klæbu og har derfor rettet en interpellasjon til ordføreren der vi ønsker

"•at Ordfører redegjør for hvilke tiltak og pålegg som er gjort i forhold til Målsjøenområdet de siste 20 årene.
•at Ordfører redegjør for hvilke planer Melhus kommune har for å følge opp forholdene i Målsjøområdet med tanke på å fjerne forurensningskildene."

Les mer og gi gjerne en kommentar på bloggen liberalemelhus.com eller kommenter på www.facebook.com/melhusvenstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**