Venstre i kommunestyret

Venstre sin mann i kommunestyret i Fusa er Gustav Folkestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Frå 2015 til 2019 er Gustav Folkestad Venstre sin repesentant i Fusa kommunestyre. Gustav er og nestleiar i Planutvalet. Venstre i Fusa er oppteken av at kommunen skal ha ein sunn økonomi og at kommunen må utvikla seg i takt med samfunnet rundt oss.

Fusa Venstre ble formelt nedlagt på årsmøtet 22.01.19. Aktiviteten vil bli videreført i Bjørnafjorden Venstre. (Se lokallagets hjemmeside).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**