Debatten løftes frem

Nesten hundre personer kom for å høre Arild Knutsen snakke engasjert om narkotikapolitikk da Trondheim venstre arrangerte sitt månedlige temamøte. Budskapet var tydelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Klokken er seks og personer i alle aldre, kjønn og samfunnslag strømmer inn til Rådhuset.
De er kommet for å høre Arild Knutsen snakke og selv delta i en debatt som dessverre sjeldent tas i det offentlige rom. Vi skal diskutere dagens narkotikapolitikk, få høre om erfaringer fra andre land og være modige nok til å debattere mulige løsninger på dagens problemer.

Narkotikapolitikk er vanskelig, om ikke nesten umulig å diskutere i det offentlige rom uten at debatten preges av følelser, fordømmelse eller moralisme. Trondheim Venstre ønsket å ta debatten på alvor, og inviterte Arild Knutsen som foredragsholder.

Knutsen er leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk og kjent for sine gnistrende taler for avkriminalisering, legalisering og regulering av narkotika. Han har selv brukererfaring og har dedikert store deler av livet sitt på å få endret dagens politikk.

Budskapet var krystallklart:Dagens forbudslinje må bort, vi må ha ulike behandlingstilbud som er bedre tilpasset den enkelte bruker og staten må ta kontroll over narkotikamarkedet. Han refererte til flere forskningsrapporter fra andre land som viser meget positive erfaringer med for eksempel heroinassistert behandling og avkriminalisering etter Portugal-modellen der brukere får behandling fremfor straff.

Etter møte fikk publikum stille spørsmål og delta i diskusjonen. Møte ble som vanlig avsluttet med “Liberal onsdag”, denne gangen på Park-kafeen.

En film av foredraget vil snart bli lagt ut for de som gikk glipp av det. Det anbefales også å lese følgende kronikk som stod i Adressa to dager før møte, skrevet av Ina Roll Spinnangr.

Debatten er løftet frem.
Trondheim Venstre vil ikke gi seg før vi får statlig kontroll over rusmarkedet og en politikk som ikke stigmatiserer og kriminaliserer rus-avhengige,men i stedet gir dem behandlig fremfor straff.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**