Ikke gratis parkering

Venstre vil ha to timers gratis parkering i hele Levanger sentrum. Det ville ikke formannskapet. -Gjennom flere år har parkeringsavgiften fungert som en hemsko for utviklingen i Levanger sentrum, sier forslagsstiller Karl M. Buchholdt. På flere kommunale parkeringsplasser i byen kreves det inn avgift for lang- og korttidsparkering med bil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Med 6 mot 3 stemmer vedtok formannskapet i går å opprettholde dagens parkeringsordning. Mindretallet bestod av Venstre, Høyre og Frp, Mens Ap, Sp og KrF utgjorde flertallet.

-Venstre vil legge til rette for økt handel i byen og færre avgiftsbelagte parkeringsplasser for kundene er et virkemiddel for å nå dette, sier Buchholdt. Han synes for eksempel at det er merkelig at det legges til rette for å selge årskort for parkering på Øvre og Nedre Torv, to av byens mest sentrale parkeringsplasser, ikke blir bedre tilrettelagt for kundene. -Slike parkeringsplasser plassert sentralt i Levanger bør i større grad tilrettelegges for de som skal handle i sentrum, sier Buchholdt.

Les hele saken i Levangeravisa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**