Gruppemøte 14.3 kl 19:30

Vi minner om gruppemøte onsdag 14.3 kl 19:30, Rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi skal gå igjennom trafikksikkerhetsplanen som skal rulleres nå og som vanlig tar vi for oss kommunestyresakene.

Kom med innspill !!!
Kan du ikke komme på møtet, kan du gjerne ta kontakt med Tommy eller John-Arvid hvis du har tanker om det ene eller andre….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**