Kultur

Å skape rom for kunstneriske uttrykk er en av hovedhensiktene med den liberale kulturpolitikken. Kulturpolitikken bør og kan i liten grad målstyres mot bestemte resultat, og aller minst når det gjelder kunstens form og innhold. Politikken kan tilføre ressurser og gi rammevilkår for kunstnerisk vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kultur

Foto: nn

Svømmehallen forblir åpen
Åsane Venstre reagerte sterkt på byrådets forslag om å stenge Stemmemyren, Åstveithallen og Slåtthaugen for publikum i helgene. Nå snur idrettsbyråden.

Står sammen for idretten
Forrige uke var politikerne samlet til idrettsdebatt i Åsane. Alle var enige om at Myrdal Idrettspark må realiseres. Venstre stilte med fotballgutten fra Tertnes, Per-Arne Larsen.

Ikke steng Åstveithallen
— Dette er absolutt feil vei å gå, sier Per-Arne Larsen, leder i Åsane Venstre, etter at byrådet gikk inn for at de kommunale svømmeanleggene skal forbeholdes svømmeklubbene i helgene.

Barnefotballen er ikke til for landslaget
Når ble poenget med barnefotballen at landslaget skal hevde seg internasjonalt? spør Per-Arne Larsen i dette innlegget i BT.

Krever penger til Fyllingsdalen Teater
Fyllingsdalen Venstre mener det er på høy tid at Fyllingsdalen Teater får den anerkjennelsen de selv synes de fortjener.

Ønsker bedre skilting til bergenske attraksjoner
Direktør for Kunst­museene, Erlend Høyersten, etterlyste bedre skilting til bergenske attraksjoner på Twitter. – For en liten sum kan vi vise veien til store skatter, skriver gruppeleder i Venstre, Erlend Horn i en pressemelding, halvannen time senere.

Bergen delprivatiserer Bergen kino
Snart tre år etter at byrådet gjekk inn for å selja 49 av aksjane i Bergen kino, vedtok bystyret onsdag kveld delprivatiseringa.

Vil hindre at kinopenger forsvinner inn i sluket
Ap og Venstre vil bruke pengene fra kinosalget i et filmfond.

Selger Bergen kino
Byrådet har bestemt seg for å selge 49 % av Bergen kino til svenske SF Kino.

Vil ha Laksevåg-bibliotek for områdemidler
Opposisjonen i bystyret foreslår å gjenåpne biblioteket på Indre Laksevåg som en del av områdesatsingen.

Anbud i idretten må legge vekt på kvalitet
Kunstgress som man trodde skulle vare 15 år, viser seg å vare bare halve tiden. Åsta Årøen (V) mener anbudsreglene må bli bedre.

Verken fugl eller fisk i filmpolitikken
BT har satt fokus på fremtiden til Bergen kino når byrådet nå skal selge 49 prosent til en privat aktør. Et slikt salg vil gi bergenserne et dårligere kinotilbud.

Kinosalg skaper usikkerhet om kvaliteten
– Usikkerheten gjør at byrådets plan om salg av Bergen kino er dårlig, sier Venstres Julie Andersland.

Kino-salg er en dårlig idé
Nyhetene om at SF Kino får tilbud om å kjøpe 49 prosent av Bergen kino får Venstre til å reagere.

Gunnar Bakke tar feil
Gunnar Bakke kommer med noen påstander angående biblioteksstruktuen i Fanaposten den 19.10 som jeg mener er feil. Jeg mener at man heller bør satse på å styrke tilbudet i bydelene på ukedagene enn å påkoste seg søndagsåpent i sentrum.

Dobbeltmoral om bibliotekene
Byrådet innfører søndagsåpent hovedbibliotek. Det er bra, men nedprioriteringen av bydelsbibliotekene fortsetter.

Rart at salg av Magnus Barfot kommer nå
Venstre har vært åpen for å selge Magnus Barfot-bygningen som et alternativ til salg av selve kinodriften, men vil at saken sees i sammenheng med salg av kinoen.

Vil redde Hulen
Uenighet mellom byrådet og Sivilforsvaret gjør at Hulen må stenge. Venstre reagerer kraftig.
Oppdatering: Byrådsleder Monica Mæland garanterer at Hulen ikke må stenge. Vi venter i spenning.

Lov å male rådhusveggen
Venstre sier ja til kunstprosjekt på Rådhuset.

Vil ha Vennebyen
Julie Andersland (V) er partifelle med fylkesmannen. Nå ønsker hun at Lars Sponheim skal snu og si ja til Vennebyen i Åsane.

Skatepark er et godt tilbud til unge
Bjørn Bjørgaas og Vidar Lehmann skrev i Fanaposten tirsdag 24. april om den planlagte skateparken ved Søreide kirke. Julie Andersland svarer i dette innlegget.

Adem får støtte fra politisk hold
Adem Kollen (16) er et steg nærmere å få drømmen sin om skatepark i Fana oppfylt. Nå vil Venstre ta opp saken i bystyret.

Sliter med skole, dropper kulturhus
Det store etterslepet på vedlikehold av skolene i Bergen, som kommunen nå må rydde opp i, fører til at byrådet dropper kulturhusplanene i Fyllingsdalen første halvår av 2012.

Forspilt sjanse for kulturhus på Oasen?
Venstre har jobbet for kulturhus i Fyllingsdalen lenge. Å bygge nytt kulturhus i forbindelse med utbyggingen av Oasen var en god idé. Dessverre kan det se ut som om byrådet har forspilt sjansen sin.

Ikke kulturhus på Oasen
Ansvaret for at et ikke blir kulturhus i nybygget til Oasen, ligger helt klart hos byrådet. Dette burde vært planlagt for lang tid tilbake, og byrådet burde forutsatt at denne problemstillingen ville melde seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**