Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe

Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe Mandag 12. mars kl. 18.45 — 21
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5 etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe Mandag 12. mars kl. 18.45 — 21
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 5 etg.

Saksliste:

Sak 01. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02. Bydelsutvalgsmøtet 15. mars 2012

Noen saker fra møtekartet:

Samhandlingsreformen – status Nordre Aker
Orientering om utbedringer Sogn aktivitetshus
Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler
Kollektivtilbudet i Nordre Aker
Grefsen minigjenbruksstasjon
– Ullevål stadion – reguleringssak
Flexbo

Sak 03/10 Orienteringssaker

Sak 04 /10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider:
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**