Medlemsmøte 12. mars 2012

Det vert medlemsmøte 12. mars i Balestrand Rådhus kl. 20.00 (NB merk tida!)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dette er saker som vil verta handsama

* Saker til Formannskapet den 15.mars
* Orientering frå møte med Statens Vegvesen
den 12.mars

Er dette saker som Balestrand Venstre bør ta opp og eventuelt avisinnlegg?
– Nasjonal Transportplan
– Boligsparing for ungdom
– Sjuketransport med drosje frå/til
Balestrand

Har du andre saker som du meiner me bør ta opp, så kom med forslag slik at me kan diskutere det.

Kan du ikkje møta, ver venleg og ring meg:
tlf 57691448 el 90683563 el E-mail [email protected]

Helsing Kari Tordis Aarskog
– leiar –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**