Tilsynsutvalg I Frogner – Majorstutunet og Fagerborghjemmet/Norabakken

Etter kommunevalget i fjor høst har det pågått arbeid med å rekruttere og bemanne de mage utvalg, komiteer, råd og driftsstyrer som er en viktig del av lokaldemokratiet.
Her er Tilsynsutvalg I som har tilsynsansvar for sykehjemmene Majorstutunet og Fagerborghjemmet/Norabakken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


TILSYNSUTVALG I:

Medlemmer: (V) – 1. Espen Olsen – 954 68 259 – [email protected]
(H) – 2. Elenor W. Holter – 22 60 36 46 – [email protected] – leder
(A) – 3. Anne Margrehte Fjermeros – 9747 9687 – [email protected]

Vara: (H) – 4. Hans Magnus Borge – 22 56 28 60/901 50 554 – [email protected]
(V) – 5. Marit Kamøy – 911 03 754 – [email protected]
(Seniorrådet) – 6. Kjell Jon Karlsen – 901 81 126 – [email protected]

Tilsynsutvalgene har en egen instruks som gjelder utvalgets arbeid – det skal gjennomføres 4 tilsyn på hver institusjon i året; 2 skal være anmeldt og 2 skal være uanmeldt.

Det er utarbeidet en sjekkliste som omfatter de forhold som skal føres tilsyn med.

Etter hvert tilsyn utarbeides det en tilsynsrapport som oversendes Sykehjemsetaten.

Det planlegges i skrivende stund et tilsyn ultimo april og ett til før sommerferien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**