Bekymring over utslipp i Risavika

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjennomførte kvoteinspeksjon på Skangass sitt anlegg i Risavika tidligere i år. Her ble det avdekket feil i forhold til utslipp av klimagasser, samt det ble påpekt mangler knyttet til måling av utslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lyse eier Skangass, og som deleier i Lyse er det viktig at Sola kommune sine representanter tar opp denne saken for å sikre at manglene utbedres. Venstre vil derfor ta opp denne problemstillingen med kommunens representanter i Lyse sine styrer og råd, slik at dette arbeidet kan forseres.

Skangass har ikke dokumentert utslippene sine, og hadde heller ingen skriftlige rutiner som sikrer og dokumenterer at kravene i kvotetillatelsen blir overholdt.

Kvotesystemet er et av virkemidlene som skal bidra til at Norge oppfyller Kyoto-protokollen, som skal begrense at vi og andre industriland slipper ut klimagasser. Imidlertid er det slik at kvotesystemet koster penger for bedriftene. Dagens klimakvotepris er 75 kroner per tonn og Skangass slapp i fjor ut 18.500 tonn CO2.

Utslippene fra anlegget kan ikke merkes av mennesker og dyr, men forsvinner ut i atmosfæren og bidrar til drivhuseffekten. Det er derfor vårt felles ansvar å sørge for at Skangass holder seg til de forskrifter som eksisterer og har godt nok utstyr til å kunne kontrollere at målene ivaretas.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**