Ny barnehage bør plasseres i Odnes

Venstre mener det er flest fordeler, og mest langsiktig for kommunen, med ny barnehage i nærheten av Odnes skole. -Det er også en fordel for barna at det da legges tilrette for at tidlig innsats kan utvikles i fellesskap med skolen, sier Terje Brenner (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

Det er flest fordeler med barnehage og skole lokalisert på samme sted. Om det lar seg gjøre bør barnehagen reguleres inn og bygges på egen tomt sørvest om skolen. Det blir da i større grad mulig å trekke veksel på hverandre i organisering og drift av skole og barnehage.
-Det er viktig at vi legger tilrette slik at det nye tjenesteområdet for oppvekst kan løse sine oppgaver ved å jobbe smartere. Det vil gi rom for økt satsing på kvalitet i både skole og barnehage, uttaler Brenner (V).

Forebygging av frafall i idrett blant ungdom - dans

Foto: AA

Kommunen vår trenger vekstimpulser. Bygging av en ny stor barnehage kan bli en viktig stimulans til ny vekst i nordre del av kommunen. Effekten av storsatsningen innen barnehage blir ytterligere forsterket ved at den legges i tilknyttning til en grunnskole. Plassering av ny barnehage i nærområdet til Odnes skole kan gi den nordre delen av kommunen økt attraktivitet hos mulige innflyttere.

Det er også viktig at tidligere kommunale investeringer i Odnesområdet blir utnyttet til vårt felles beste. Det gjelder alt fra tilrettelagte boligtomter, ny vannforsyning, veier, og gang- og sykkelstier. Det er også naturlig å se en framtidig kommunal investering i et Våtmarksenter m.m. i nabolaget i denne sammenhengen. -En slik kommunal kraftsamling i nordre del av kommunen vil mest sannsynlig gjøre Søndre Land mer attraktiv som bo- og service kommune, mener Terje Brenner (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**