Temamøte Velferd

Harstad Venstre arrangerte Temamøte på temaet Velferd for medlemmer nå 12.mars. Maria Serafia Fjellstad, i denne anledning medlem av Venstre velferdsutvalg innledet – før debatt/samtale på temaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Velferd og velferdspolitikk er hovedtema på årets Landsmøte, og Velferdsutvalget har utformet en rapport som nå er ute i organisasjonen. Maria Serafia Fjellstad orienterte om hovedtrekkene i rapporten – og temaene i samtalen etterpå strakk seg fra for/mot foretaksmodellen, generelt omkring nødvendigheten av å bremse vekst i spesialisthelsetjenesten, private helsetjenester som positive supplement til et godt offentlig tilbud og mye mer. Selve velferdsrapporten kan leses her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**