Samhandlingsreformen – utfordringer og muligheter

Opposisjonen har sendt inn felles interpellasjon til kommunestyret den 26.03 om samhandlingsreformen. Med bakgrunn i ordførerens negative holdninger til samarbeid med Levanger og sykehuset, som kom fram på dialogkonferanse på Snåsa for ei tid tilbake, er det på sin plass å stille spørsmål om framdriften.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Interpellasjon fra Sp, Frp, H, V og SV — Samhandlingsreformen

Kommunestyrets møte 26.mars 2012

Samhandlingsreformen — utfordringer og muligheter.

Det jobbes aktivt og bra med samhandlingsreformen, men det er fortsatt mange utfordringer for Verdal Kommune som må tas tak i.

Under dialogkonferansen på Snåsa den 9.februar 2012 hadde vi besøk av administrerende direktør Arne Flaat fra Helse Nord-Trøndelag HF. Han presentert sine tanker om muligheter for samlokalisering av legevakt, ambulanse, akuttsenger og etterbehandling av utskrevne pasienter med en helikopterlandingsplass. Etter vår mening er dette spennende tanker som vi må arbeide videre med.

Hvorfor skal vi være med å legge til rette for helikopterlandingsplass for et statlig foretak?
I løpet av høsten har det vært en rekke oppslag i blant annet Trønder-Avisa som setter på dagsordenen helikopterlandingsplass ved Sykehuset Levanger. Flere innen helseforetaket mener at en ny fremtidsrettet landingsplass for helikopter i Levanger kan bli avgjørende for å utvikle Sykehuset Levanger, i stedet for et vingeklippet akuttsykehus uten godkjent landingsplass.

Sykehuset Levanger representerer en stor arbeidsplass, og mange av innbyggerne i ISK jobber der. Sykehuset representere også en trygghet for befolkningen.

Her har vi mulighetene til å "slå to fluer i en smekk". Vi kan få bygget et lokale for samlokalisering av legevakt, akuttsenger og etterbehandling av utskrevne pasienter nært vårt lokalsykehus, samtidig som vi kan være med å legge til rette for et bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner også i fremtiden.

Er det verre å ha et samarbeid med en offentlig bedrift enn at vi har et samarbeid med private bedrifter? Som for eksempel kino, tilrettelegging for industrien i Verdal .flere eks?

Veien videre
Vi forventer at det blir en politisk prosess der alle muligheter for gode løsninger til befolkningen i Verdal og Levanger blir vurdert. Mange kommuner har kommet langt i kommunesamarbeid for å løse felles oppgaver. Vi har gjennom ISK og legevaktsordningen naturlige samarbeidspartnere, men da er det viktig at vi starter med åpent sinn og er løsningsorienterte. Hvis vi med gode løsninger i forhold til de kommunale oppgavene, også klarer å sikre at Sykehuset Levanger kommer styrket ut for å møte framtidige utfordringer, må jo det være et pluss for hele regionen.

Spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren starte en dialog med ordfører i Levanger og Frosta om å utrede muligheter for samarbeid med Helseforetaket?

Vil ordføreren ta ansvar for at dette vil bli en åpen prosess med muligheter for en politisk debatt i Verdal Kommune?

Forslag til vedtak: (Utarbeides senere)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**