Organisering av næringsutviklingsarbeidet i Lund

Lund Venstre mener at det beste for Lund kommune er en egen, selvstendig næringssjef som skal jobbe for utvikling av ny og eksisterende næringsliv i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Logo Lund

Det vil være et signal til gründere som ønsker å etablere seg — og til næringslivet generelt at kommunen vår satser på et sterkt og variert næringsliv.

Stillingen som næringssjef bør være partinøytral og ikke avhengig av valgresultater. Det er viktig med rett person på rett plass — og er i høyeste grad personavhengig om en skal lykkes.
Dette poengterer rådmannen helt riktig i saken.
Lund Venstre er villige til å ta diskusjonen om vi kanskje må redusere ordførerstillingen for å finansiere næringssjefstillingen.

I denne omgangen vil vi gå for rådmannens innstilling, men vi vil følge opp dersom det blir endring i punkt 1 og den interkommunale stillingen som næringssjef i Dalane ikke blir videreført.
I tillegg vil vi foreslå et nytt punkt 4:
Det foretas en ny gjennomgang av næringslivsarbeidet i Lund før utgangen av inneværende valgperiode slik at en evt. endring kan gjøres gjeldende fra valget 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**