Skadberg skole

Formannskapet har idag vært på befaring på blant annet Skadberg skole. Her legges det opp til stor samdrift i forhold til utnyttelse av skolens lokaler. Dette bygget vil være tilgjengelig store deler av både dagtid og kveldstid. Ved å velge løsninger for enkel tilgang utenfra samt avstenging, har utbygger skapt en skole som både vil komme elever og lærere, men også mange lag og organisasjoner til gode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres formannskapsmedlem, Anja Berggård Endresen, var imponert av det hun fikk se under befaringen. Kulturskolen vil få egne lokaler i bygget, men disse vil komme i tilknytning til skolens eget musikkrom. Lærernes pauserom vil også ha tilgang utenfra og vil kunne leies ut til lokale lag og organisasjoner på kveldstid.

Anja B. Endresen

Foto: Venstre

I forbindelse med flerbrukshallen, er det tilrettelagt for mange former for idrett. Det bygges stupegrop som er nedsenket i gulvet i hallen, det settes opp klatrevegg og hallen skal kunne brukes til mange formål. I flerbrukshallen vil det være tilgjengelig scene som gjør at stedet også kan leies ut til mange typer større arrangementer.

Venstre har tatt til orde for at skolene i større grad bør bli nærmiljøsentra og det er derfor ekstra givende å kunne besøke og se fremveksten av et godt eksempel på et slikt senter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**