Spørsmål til Ordføreren

Lund Venstre er opptatt av samferdsel og tilbudet som Lund kommunes innbyggere har når det gjelder kollektivtrafikk.
NSB inviterte i januar til et jernbanekurs for lokalpolitikere. Lund kommune prioriterte dessverre ikke dette

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Borgny Eik

Vi ser at den gruppa som jobber med kommuneplanen har tatt litt fatt i dette. På side 19 i planen som vi har fått med kommunestyrepapirene, står det bl.a. noe om viktigheten av at Moi opprettholdes som stoppested for toget.

I forslaget til Nasjonal Transportplan som nylig ble lagt fram, var det lite for oss å rope hurra for.
Samtidig sender NSB ut signaler om endrete rutetider der et av alternativene er å kutte ned på tilbudet om nattoget fra Stavanger til Oslo. Det skisseres samtidig en mulighet for å øke tilbudet med flere dagavganger, og det er jo flott. Vi ønsker likevel ikke at det skal gå på bekostning av nattoget som er et meget bra alternativ til fly dersom vi skal til Oslo på et møte, sykehus, el.l.
Dette er et at forslagene som er sendt ut til høring til bl.a. Fylkeskommunen. Flekkefjord kommune har i følge flere aviser, sendt en uttalelse der de tilkjennegir sin misnøye med forslaget. Også Dalane Tidende og Halgeir Langeland har kommet med tilsvarende uttalelser.

Mitt spørsmål til ordføreren er:
Har Lund kommune hatt kontakt med NSB i denne saken?
Hvis ikke — vil ordføreren ta et initiativ overfor NSB og gi uttrykk for at Lunds befolkning ønsker et godt jernbanetilbud. Det må presiseres viktigheten for oss å opprettholde Moi som stoppested og at vi fortsatt ønsker et nattog-tilbud også i fremtiden!

Borgny Eik
-Venstre-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**