Eiendomsskatt og minstepensjonister

Mange er fortvilet for tiden på grunn av kraftig økning av eiendomsskatten. Hva med de med dårlig betalingsevne? Hvilken informasjon får de om muligheten for å søke om nedsetting eller ettergivelse av eiendomsskatt, spør Brita Kleven Thorsvik i kommunestyret den 26. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt

Kommunestyret vedtok i desember 2011 å videreføre ordningen med muligheter for personer med lav betalingsevne å kunne søke om nedsetting/ettergivelse av eiendomsskatt.

Følgende ble vedtatt:

Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas eiendomsskatt etter søknad.

Kommunen praktiseres en liberal holdning ved vurdering av søknad om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt, med hjemmel i § 28 i lov om eiendomsskatt.

Spørsmål:

1. Hva har kommunen gjort for å gjøre denne muligheten kjent for de som kan være i denne målgruppen?

2. Hvilke kriterier legges til grunn i vurderingene når kommunen behandler slike søknader?

Brita Kleven Thorsvik, gruppeleder i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**