Kvalitet i Solabarnehagen?

Barnehagepolitikk var igjen på agendaen for Solapolitikerne og Venstre stemte i Formannskapet igår for et forslag som skulle sikre god kvalitet i de private barnehagene. Dessverre valgte flertallet, slik Venstre oppfatter saken, å gå på bekostning av kvaliteten i de private barnehagene da de støttet at Novvegen familiebarnehage skulle omdannes til privat barnehage og få økonomisk støtte deretter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saken ble videresendt fra Utvalg for oppvekst og politikerne i Formannskapet ble igår bedt om å ta stilling til søknaden fra Novvegen familiebarnehage der de søker om å få støtte til å omdanne seg til en privat barnehage. Et slikt vedtak innebærer høyere støtte til barnehagen, men stiller også helt andre krav i forhold til både kompetanse hos personalet, samt fysiske krav til areal i barnehagen.

Barnahage

Foto: Line Mørch

Venstre ønsket ikke å gå på kompromiss med de kvalitetskrav vi stiller til alle andre private barnehager i kommunen. Vi valgte derfor å følge Rådmannens innstilling knyttet til å gi avslag på søknaden om omstilling for på den måten å signalisere at for oss, er kvalitet det vi faktisk til enhver tid skal basere barnehagene utfra.

Saken vil bli videresendt til Kommunestyret for endelig behandling.

Venstre er for et mangfoldig tilbud i barnehagesektoren og vi tar innover oss at en del foreldre foretrekker små barnehageløsninger av en slik art som f.eks Novvegen barnehage tilbyr. Vi støtter derfor at de kan fortsette sin virksomhet som privat familiebarnehage, da det til en slik barnehage stilles andre ressurskrav enn for private barnehager. Å gjøre noe annet, ville være å føre andre private barnehager bak lyset. Når alle andre private barnehager må investere store beløp i opparbeidedelse av utearealer, tilrettelegging av parkeringsplaser samt andre rekkefølgekrav, ville det på ingen som helst måte være rettferdig å gjøre et unntak for Novvegen barnehage. Det ville være å statuere et eksempel for forskjellsbehandling og det ønket vi ikke å bidra til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**