Lokalpolitisk nettverk

Venstre ønsker velkommen til lokalpolitisk nettverk i Trondheim 24. mars. Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Venstre møtes i lagbyggingens ånd! Program ligger nå ute på Sør-Trøndelag Venstres hjemmeside.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Program
10.00: Velkommen til lokalpolitisk nettverk

10.15: Plenum: Venstre mot 2013 (statusorientering og fremover) — v/Hans Antonsen, ordfører i Grimstad og sentralstyremedlem i Venstre.

10.45: Plenum: Suksesskriterier for lokal organisasjon.

11.00: 1. gruppesesjon
– Lagbygging Paal Christian Bjønnes, gruppeleder for Venstre i Klæbu og nestleder i Klæbu Venstre.
– Lokallagsarbeid og teamwork Johannes Rosvold, leder i Verdal Venstre.
– Erfaringer fra 2011 fram mot 2013 Karl Meinert Buchholdt, fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre.

12.30: Plenum: Oppsummering av gruppearbeid

13.00: Lunsj

14.00: Plenum: Venstres programarbeid v/Audun Rødningsby, rådgiver for Venstres stortingsgruppe.

14.30: Lokale samlinger (Fylkeslagene hver for seg).

15.30: Plenum: Organisasjon og organisasjonskultur — Baard Salvesen, nestleder i Sør-Trøndelag Unge Venstre.

16.00: Kaffepause

16.15: Informasjon og organisasjon.

16.45: Presse- og mediearbeid v/Torgeir Anda, kommunikasjonssjef i Det norske oljeselskap ASA.

17.45: Oppsummering og avslutning

18.00: Møteslutt

Samlinga finner sted på Quality Hotel Augustin, Trondheim.

Etternølere som ønsker å delta bes ta kontakt med fylkesleder Trond Åm umiddelbart!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**