Si din mening om politikken i Moss

Den offentlige debatten om parlamentarisme i Moss har blitt skjemmet av innlegg og uttalelser som mistenkeliggjør og sverter flere politikere i posisjonen. Si fra hva du mener om saken, men la personkarakteristikker ligge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Stopp forbudt!

Foto: H. Bast

Jeg må være så ærlig å si at jeg er overrasket over alle uttalelser om politikk som går på meg og andre politikere som personer. Hvilke holdninger og meninger som blir tillagt oss. Hvilke planer vi har om å ødelegge for byens innbyggere fordi vi søker makt og innflytelse. Ofte er dette et resultat av at vi står for noe.

Når jeg så leser mediene med innlegg om parlamentarisme, ser jeg en verden som i økende grad går ut på å tillegge oss politikere meninger og holdninger jeg ikke kjenner meg igjen i. Samtidig tviler jeg på at de som skriver dette kjenner de personene de omtaler. Det kan de umulig gjøre når jeg leser hvordan jeg og andre omtales.

Jeg har alltid og vil alltid stå for noe i politikken, uavhengig av hva folk tillegger meg av holdninger og særegenheter. Jeg vil alltid stå for åpenhet, ærlighet og inkludering. Det har jeg satt meg som mål fra første dag som politiker og det skal jeg holde på til jeg gir meg. Når noen tillegger meg å ha skjult agenda, gjør det meg både trist og sint.

Det å søke makt som politiker burde ikke overraske noen. Hvilken politiker gjør ikke det? Det ville vel heller vært oppsiktsvekkende om jeg ikke søkte politisk makt. Hovedproblemstillingen er heller; Hvorfor søker jeg makt? Svaret er; For å gjennomføre Venstres politikk. Så enkelt og så vanskelig.

Hender

Foto: Microsoft

Jeg har sittet i bystyret siden 1999 og oppfatter at jeg har oppnådd å få respekt for det jeg står for. Det er klart at vi som ulike politikere fra ulike partier er uenig i saker, men jeg føler likevel at politiske motstandere respekterer hverandre som personer og for de politiske standpunkt vi har på vegne av våre partier. Denne romsligheten og respekten for andres ståsted er dessverre derimot ikke spesielt framtredende i den offentlige debatten gjennom mediene.

Det sås gjentatte ganger tvil om vi er åpne for innspill. Jeg må innrømme at jeg oppfatter det nærmest som en svertekampanje. Vårt eneste svar er fortsatt åpenhet og ærlighet om hva vi vil. Vi har åpent sagt hva målet er. Vi har bedt om innspill og vi har sagt at det vil være et viktig moment i vurderingen når saken skal avgjøres i bystyret. Vi ber igjen om å bli trodd på det.

Venstre har satt seg som mål at vi skal ha en åpen og inkluderende kommune. Den politiske plattformen mellom styringsflertallet synliggjør det samme. Det er derfor en forutsetning for å innføre parlamentarisme i Moss. Venstre som parti og jeg som folkevalgt står for det. Et byråd i Moss skal styre på bystyrets nåde. Bystyret et kommunens viktigste organ og et parlamentarisk system skal gjenspeile dette i stort og smått. Det er Venstres klare politiske ambisjon og helt avgjørende for å kunne delta i et byråd.

Valg

Foto: Nettstedet www.sxc.hu

En parlamentarisk modell må ha en hensikt slik enhver organisering av de politiske beslutningsprosesser må ha. Oppfyller den ikke hensikten, har den mistet sitt grunnlag. Derfor er det viktig hvordan et byråd organiseres. Det er mange spørsmål og avgjørelser som utredningen synliggjør at vi må ta standpunkt til. Det er mange veivalg som skal gjøres og som det er nyttig å få innspill på. Politiske avgjørelser er sjelden lette, men det er viktig at mest mulig informasjon kommer fram slik at vi er trygge på at avgjørelsen er riktig når den først skal tas. Derfor er det avgjørende med engasjement fra hver enkelt innbygger.

21. mars avholder Moss Avis et folkemøte om parlamentarisme. Det er jeg veldig glad for. 26. mars går høringsfristen til utredningen ut. I hele denne prosessen har Venstre oppfordret folk til å være aktive og komme med innspill om hva dere mener. Det er ingen grunn til å stoppe nå.

Sindre Westerlund Mork
gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**