Stein på stein til 2013!

I helgen 24./25.mars var de tre nordligste fylkeslagene samlet til LPN på Thon-hotellet i Alta. Kjartan Almenning fra VHO innledet samlingen med temaet “Venstre og lagbygging fram mot 2013”. Fra Nordland deltok Carola Karl Urvik, Terje Cruickshank og fylkesleder Arne Ivar Mikalsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

LPN Alta

Foto: Venstre

Rundt 25 Venstrerepresentanter fra Nordland, Troms og Finnmark hadde en intens arbeidshelg der lagbygging og arbeidet fram mot stortingsvalget 2013 var et av hovedtemaene. Det er viktig å hente erfaringene fra siste kommunevalget som ga Venstre det beste resultatet på 40 år for å gjøre valgkamp-opplegget for 2013 best mulig. Venstre skal fram mot valget skape tryyghet og nettverk for de folkevalgte og tillitsvalgte, både lokalt og i fylket.

Andre tema var blant annet “Proflering og merkevarebygging som lokalpolitiker”, “Organisasjonskultur” og “Venstres programarbeid”.

LPN Alta

Foto: Venstre

Stian Mauritz Celius fra Kirkenes, som er medlem i programkomiteen ga en oversikt over programprosessen og fremhevet viktigheten med å delta aktivt i programarbeidet!

Det ble også diskutert felles politiske strategier for Nord-Norge og friske debatter fulgte om både skolepolitikk, miljø og samhandlingsreform, men ikke minst distriktspolitikk og samferdsel som må anses som kjernesaker i Nord.

På søndagen forsatte arbeidet med en felles fiskeripolitisk plattform som skal gi innspill til partigrogrammet. En givende og innholdsrik helg som er en av byggesteinene for et større Venstre og et liberalt Norge!

Carola Karl Urvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**