Velkommen til dialogmøte med Abid Raja

I morgen kommer Abid Raja til Nes for å lede dialogmøtet om det å være ung i Nes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Unge skatere i Årnes

Som ledd i arbeidet med kommuneplanen, ønsker Venstre å skape rom hvor borgernes meninger kan komme til uttrykk. Ungdom har i dag ikke stemmerett ved valg, og vi mener derfor det er særlig viktig å gi dem en arena hvor deres stemme kan bli hørt. Venstre inviterer derfor til dialogmøte.

Vi ønsker å høre hvordan unge i dag opplever Nes som kommune. Hva er bra ved å bo og studere i Nes? Hvilke utfordringer har vi? For å snakke om dette har vi invitert elever fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Nes til å sitte i panelet.

Abid Q. Raja

Foto: Venstre

Ordstyrer for kvelden er Abid Raja.

Dato: 29. mars
Tidspunkt: 18:30
Sted: Nes Rådhus
Servering: Pizza

Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**