BU-gruppemøte og styremøte i Vestre Aker Venstre

Torsdag 26. april kl 19-21 på Røa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sted: Persia Classic — Restaurant & Grill House
Griniveien 10, 0756 Oslo “Midt i Røa-krysset”

Innkalling til styremøte i Vestre Aker Venstre kl 19

Saksliste:
2012/xx – Godkjenning innkalling og saksliste
2012/

2012/xx Eventuelt

Innkalling til BU-gruppemøte ca kl 20:15
Drøfting av sakene som skal opp i BU torsdag 3. mai

BU-møteplan

Gi gjerne beskjed til Hans Kristian Voldstad om du kommer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**