Et partisk synspunkt om asylbarna av Avisa Nordland

-Det er fint med prinsipper og politikere bør følge sine prinsipper, sa Trine Skeid Grande (V) i TV-debatten – Problemet til Faremo og AP er at de har feil prinsipper. Tirsdag 27.mars har lederen i Avisa Nordland tema «Vanskelig dilemma» som omhandler utsendingen av 468 barn som har vært i Norge i mer enn tre år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Godt integrerte og velfungerende barn, men som etter Arbeiderpartiets ledelse og statsminister mening må «ofres» på symbolismens alter og bøte for sine foreldres valg. Vi kan ikke vente et par måneder og vurdere disse barnas sak etter at regjeringens egen stortingsmelding om «barn på flykt» foreligger. Neida, symbolpolitikken og standhaftigheten må vises NÅ. Barn vi har latt bo og virke i vårt land i tre,fire,fem,seks,sju,åtte, ja sågar opptil ni år må vi sende ut NÅ – NÅ med engang, det haster å vise fremmedfryktens rette ansikt og umenneskelighet. En politikk lederen i Avisa Nordland gir sin uforbeholden støtte til. Kanskje ikke så rart at en A-presse avis gir støtte til politikken som eieren representer, men i denne saken mener jeg media misforstår det ansvar som kommer med å være den fjerde statsmakt, og viser unødvendig sin politiske farge og økonomisk tilhørighet. Vi trenger flere mennesker, mange flere mennesker i vårt land i framtiden. Mange av dem må komme fra utlandet. Men disse barna har vel feil hudfarge for å være velkommen hos oss? Det store flertallet av politikker og engasjerte personer er tydelig på at vi har tid til å vente et par måneder til, avvente den politikken som skal gjelde for disse barna og tilsvarende barn i framtiden. Det er fint med prinsipper, men det er viktigere at barn ikke blir unødig ofret på prinsippets alter av symbolpolitiske hensyn. Vi har tid til å vente et par måneder til stortingsmeldingen er behandlet og vurdere disse barnas sak etter de prinsipper som da blir gjeldene – det er så enkelt og alt vi ber om. Liberalisering av innvandringspolitikken vil ikke skje før vi får en ny regjering. Så det er ikke snakk om noe dilemma, det er snakk om en enkel vurdering om å la hensynet til barna telle mest, eller ei.

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Terje Cruickshank, gr.leder Bodø Venstre.

link til AN´s leder 27.mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**